TPU შემოვიდა Mat

  • TPU Rolled Mat

    TPU შემოვიდა Mat

    არატოქსიკური და ეკოლოგიური: TPU ნაგლინი ხალიჩა დამზადებულია TPU– სგან, რომელიც არის უსაფრთხო, ეკოლოგიური და არატოქსიკური მასალა ბავშვისთვის.